BARTOMEU ROSELLÓ PÒRCEL – Luciérnagas

BARTOMEU ROSELLÓ PÒRCEL
(Oració per quan les donzelles tenen mal de cap)

En nom de santa Maria
vine’m aquí, filleta mia.
Que s’apagui la cuca de llum
i que s’aturi el fum fum fum.
Que la mèl·lera enamorada
aturi la vola volada
i que el bou amb la mira mirada
faci llaurar tota sola l’arada.
Que s’aturin les aigües del riu
i que no es bellugui l’argent viu.
Dimonió, atura el teu ball
i les quatre potes del cavall.
No peguis més cops amb el martellet,
fusteret.
Els Apòstols estan amb mi,
coloma blanca.
Que fugi el mal de cap d’aquí
i tots els mals esperits,
coloma blava.
En nom de santa Maria,
tota la nit i tot el dia,
viva la Verge Maria!

Barcelona, abril 1935

BARTOMEU ROSELLÓ PÒRCEL: Más información sobre el autor en WIKIPEDIA